O wystawie

Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu
7 lipca – 1 listopada 2017 roku
Winterpalais, Wiedeń

Polski król Jan III (1629-1696) jest bohaterem wystawy przygotowywanej przez wiedeńskie Belvedere we współpracy z polskimi muzeami rezydencjami  – Zamkiem Królewskim na Wawelu, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Łazienki Królewskie.

Losy Sobieskiego i historia Wiednia są ze sobą ściśle związane: 12 września 1683 Jan III stanął na czele zjednoczonych wojsk, które wyzwoliły miasto – od miesięcy oblegane przez Imperium Osmańskie. Tym ważnym zwycięstwem polski król zapewnił sobie miejsce w światowej historii. Jego legenda odegrała oczywiście największą rolę w polskiej wyobraźni zbiorowej. Szczególnie w czasach zaborów chętnie odwoływano się do postaci zwycięskiego władcy silnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Również Imperium Habsburskie uznało znaczny udział Sobieskiego w wyzwoleniu Wiednia, choć oczywiście w pamięci powszechnej główne miejsce przypadło cesarzowi – mimo że nie brał bezpośredniego udziału w bitwie.

Poprzez tę wystawę królewskie rezydencje i Belvedere chcą wspólnie uczcić polskiego władcę, który odegrał tak ważną rolę w dziejach Wiednia. Na ekspozycji zgromadzono różnorodne obiekty: obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego, militaria, pamiątki i drogocenne przedmioty. Dzięki temu autorzy wystawy mają nadzieję na przedstawienie wiedeńskiej publiczności przekonującego i wieloaspektowego wizerunku Jana III. Oprócz biograficznej opowieści o królu jako osobie prywatnej, widzowie będą mogli również odkryć jego rolę wojskowego przywódcy, a także mecenasa sztuki i nauki.

 

Sobiesciana

Kolekcja cyfrowa: baza wszystkich obiektów związanych z Janem Sobieskim i rodziną Sobieskich: dzieł sztuki, budynków, pomników, tablic pamiątkowych, ale także ulic, szkół czy drzew nazwanym imieniem zwycięzcy spod Wiednia.

Pasaż Wiedzy

To największe ogólnodostępne kompendium wiedzy na temat historii i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie epoki, w której żył Jan Sobieski. Wszystkie artykuły oparte są na wynikach badań naukowych.

Portret króla

Ludzie, którzy pamiętają Jana Sobieskiego – jego towarzysz broni, przeciwnik polityczny, dworzanin, dama dworu Marii Kazimiery – wspominają słynnego króla. Znane i nieznane fakty z jego życia składają się na portret wyjątkowej postaci.

Sobiesciana

Kolekcja cyfrowa: baza wszystkich obiektów związanych z Janem Sobieskim i rodziną Sobieskich: dzieł sztuki, budynków, pomników, tablic pamiątkowych, ale także ulic, szkół czy drzew nazwanym imieniem zwycięzcy spod Wiednia.

Pasaż Wiedzy

To największe ogólnodostępne kompendium wiedzy na temat historii i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie epoki, w której żył Jan Sobieski. Wszystkie artykuły oparte są na wynikach badań naukowych.

Portret króla

Ludzie, którzy pamiętają Jana Sobieskiego – jego towarzysz broni, przeciwnik polityczny, dworzanin, dama dworu Marii Kazimiery – wspominają słynnego króla. Znane i nieznane fakty z jego życia składają się na portret wyjątkowej postaci.