Portret króla

Ludzie, którzy pamiętają Jana Sobieskiego – jego towarzysz broni, przeciwnik polityczny, dworzanin, dama dworu Marii Kazimiery – wspominają słynnego króla. Znane i nieznane fakty z jego życia składają się na portret wyjątkowej postaci.

Sobiesciana

Kolekcja cyfrowa: baza wszystkich obiektów związanych z Janem Sobieskim i rodziną Sobieskich: dzieł sztuki, budynków, pomników, tablic pamiątkowych, ale także ulic, szkół czy drzew nazwanym imieniem zwycięzcy spod Wiednia.

Pasaż Wiedzy

To największe ogólnodostępne kompendium wiedzy na temat historii i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie epoki, w której żył Jan Sobieski. Wszystkie artykuły oparte są na wynikach badań naukowych.

Portret króla

Ludzie, którzy pamiętają Jana Sobieskiego – jego towarzysz broni, przeciwnik polityczny, dworzanin, dama dworu Marii Kazimiery – wspominają słynnego króla. Znane i nieznane fakty z jego życia składają się na portret wyjątkowej postaci.

Sobiesciana

Kolekcja cyfrowa: baza wszystkich obiektów związanych z Janem Sobieskim i rodziną Sobieskich: dzieł sztuki, budynków, pomników, tablic pamiątkowych, ale także ulic, szkół czy drzew nazwanym imieniem zwycięzcy spod Wiednia.

Pasaż Wiedzy

To największe ogólnodostępne kompendium wiedzy na temat historii i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie epoki, w której żył Jan Sobieski. Wszystkie artykuły oparte są na wynikach badań naukowych.

Portret króla

Ludzie, którzy pamiętają Jana Sobieskiego – jego towarzysz broni, przeciwnik polityczny, dworzanin, dama dworu Marii Kazimiery – wspominają słynnego króla. Znane i nieznane fakty z jego życia składają się na portret wyjątkowej postaci.