Wystawy Belvedere w sercu Wiednia

Barokowy klejnot w samym sercu Wiednia, wzniesiony dla ówczesnego właściciela jako wspaniała rezydencja mieszkalno-reprezentacyjna, w XVIII wieku zakupiony przez cesarzową Marię Teresę, a wkrótce potem zaadaptowany jako siedziba Kamery Dworskiej, następnie ministerstwa finansów, znów stał się centrum kultury i sztuki. 18 października 2013r., wraz z otwarciem nowej, czwartej już placówki wystawienniczej wiedeńskiej galerii Belvedere, udostępniono publiczności najznamienitsze sale reprezentacyjnych apartamentów księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Nawiązując do historycznego dziedzictwa i szeroko zakrojonego mecenatu tego obywatela świata, poprzez wzajemne relacje pomiędzy rezydencją miejską – Pałacem Zimowym a Belwederem, letnim pałacem księcia, które po ponad 260 znów stały się jednym kompleksem, w centrum Wiednia powstaje nowa, prestiżowa placówka artystyczna.

Podczas gdy pierwsza wystawa poświęcona była fundatorowi budowli z okazji 350. rocznicy jego urodzin, celem kolejnych ma być przede wszystkim dialog pomiędzy dziedzictwem kultury a sztuką współczesną – polemika, którą niezwykle skutecznie stosuje się już w wielu renomowanych instytucjach sztuki na świecie, w tym również i w Belvedere. W ten sposób wspaniałe pomieszczenia przy wiedeńskiej Himmelpfortgasse staną się miejscem artystycznej konfrontacji pomiędzy barokowym wystrojem, kolekcją zbiorów Belvedere i sztuką współczesną. Planowane ekspozycje powstają w bezpośrednim nawiązaniu do miejsca, nierzadko wymuszając na artystach nowe, tworzone in situ dzieła, niebagatelne już przez samą oryginalność wnętrz i historię. Oprócz architektury rezydencji miejskiej centralny punkt wyjścia stanowią pierwotne kolekcje księcia Eugeniusza oraz zbiory Belvederu.

Właśnie na przykładzie Pałacu Zimowego, analizując historię jego budowy i wyposażenia, szczególnie wyraźnie ukazuje się awans księcia Eugeniusza, który w roku 1683 przybył na dwór Habsburgów jako emigrant bez środków do życia, a umierając w 1736r. był właścicielem kilku rezydencji. Jako dowódca i dyplomata osiągnął długoletnią sławę i bogactwo. Nie dziw więc, iż swoje sukcesy militarne uwiecznił w Pałacu Zimowym w cyklu scen bitewnych pędzla Ignace-Jacquesa Parrocela. Dzięki wykonanej przez galerię Belvedere muzealnej aranżacji reprezentacyjnych wnętrz po latach możliwe jest zjednoczenie obu rezydencji księcia Eugeniusza, miejskiej i ogrodowej.

https://www.belvedere.at/bel_en/winter_palace/about_us

Sobiesciana

Kolekcja cyfrowa: baza wszystkich obiektów związanych z Janem Sobieskim i rodziną Sobieskich: dzieł sztuki, budynków, pomników, tablic pamiątkowych, ale także ulic, szkół czy drzew nazwanym imieniem zwycięzcy spod Wiednia.

Pasaż Wiedzy

To największe ogólnodostępne kompendium wiedzy na temat historii i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie epoki, w której żył Jan Sobieski. Wszystkie artykuły oparte są na wynikach badań naukowych.

Portret króla

Ludzie, którzy pamiętają Jana Sobieskiego – jego towarzysz broni, przeciwnik polityczny, dworzanin, dama dworu Marii Kazimiery – wspominają słynnego króla. Znane i nieznane fakty z jego życia składają się na portret wyjątkowej postaci.

Sobiesciana

Kolekcja cyfrowa: baza wszystkich obiektów związanych z Janem Sobieskim i rodziną Sobieskich: dzieł sztuki, budynków, pomników, tablic pamiątkowych, ale także ulic, szkół czy drzew nazwanym imieniem zwycięzcy spod Wiednia.

Pasaż Wiedzy

To największe ogólnodostępne kompendium wiedzy na temat historii i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie epoki, w której żył Jan Sobieski. Wszystkie artykuły oparte są na wynikach badań naukowych.

Portret króla

Ludzie, którzy pamiętają Jana Sobieskiego – jego towarzysz broni, przeciwnik polityczny, dworzanin, dama dworu Marii Kazimiery – wspominają słynnego króla. Znane i nieznane fakty z jego życia składają się na portret wyjątkowej postaci.